woensdag 13 maart 2013

Kom tot rust met Gregoriaanse muziek

Ga ergens zitten of liggen en luister naar volgende rustgevende Gregoriaanse muziek.
Je zal versteld staan hoe spanning uit je lichaam wegvloeit.


 Veel ontspanningsgenot
Johan

maandag 11 maart 2013

Opleiding masseur

In februari ben ik gestart met een cursus Massage bij  SCVO SIVO in Antwerpen.
Als je daar bij de opleiding Lichaamsverzorging a kiest voor de Modules 'Lichaamsmassage' en 'Basiskennis van het lichaam' en je doorloopt deze modules met succes dan behaal je een certificaat Masseur.
Hiermee is het mogelijk om officïeel aan de slag te gaan als masseur. Zie hier voor wettelijke bepalingen omtrent.

Voor het theoretische gedeelte bestudeer je de anatomie van het menselijk lichaam.
Na wat speurwerk op het internet ben ik volgende zeer interessante websites tegengekomen.

  • De eerste website die ik wil voorstellen is de Bodyquiz: http://bodyquiz.nl
    Hier is het mogelijk om de Anatomie (het skelet) van het menselijk lichaam aan te leren. Je leert de Latijnse, Nederlandse en Engelse benamingen van alle botten in ons lichaam. De site is opgebouwd uit 2 quizzen en een Lijst van botten. De eerste Quiz toont een bot en jij duid aan hoe dit bot noemt. Bij de tweede Quiz word er een naam van een bot getoond en jij duid dan op een skelet aan het welke dit is.
  • Een tweede website is de Human Body Tour site: http://www.huboto.com
    Op deze site wordt het menselijk lichaam en zijn functies in tekst en 3D-beeld weergegeven.
Veel succes voor degene die ook een opleiding massage volgen en wegwijs willen geraken in de wondere wereld van het menselijk lichaam.
Groetjes
Johandonderdag 9 augustus 2012

CONSTRUCTIEF DENKEN

(De tekst van het) 
CONSTRUCTIEF DENKENDe tragiek van vele mensen ligt in het feit dat zij diep in zich over het vermogen 
beschikken gelukkig te worden, doch daar niet in slagen. Hun rendement ligt ontstellend laag, en mislukkingen, spanningen, en alle vormen van conflict en ontmoediging zijn daar het onontkoombaar gevolg van.

Nochtans kunnen wij allen slagen in dit leven, en de grootste prestaties en het diepste geluk bereiken. Het volstaat het geheim te ontdekken van die mensen die schitterend slaagden, en ons vervolgens hun  persoonlijkheidstrekken eigen te maken.

Als wij die gelukkige mensen bestuderen, dan zien wij dat zij de grootste rem op hun verwezenlijkingen weggenomen hebben, en vervangen door een krachtige motor. Die rem zowel als die motor zitten in ons onbewuste. Het onbewuste is het geheel van opvattingen en associaties die onze gedachten en ons gedrag voortdurend bepalen. Het is onze fundamentele mentaliteit die, wanneer zij defensief is, ons leven banaal houdt, en als zij constructief is, ons doet groeien naar de hoogste toppen.

De tragiek zit hierin dat de meeste mensen denken dat het onbewuste onbeïnvloedbaar is, zodat zij daar levenslang het slachtoffer van blijven, en na vele mislukkingen dan ook gaan denken dat het geluk voor hen onbereikbaar is.

Doch zij die het beu zijn op die manier te blijven sukkelen, beginnen met die defensieve mentaliteit om te zetten in een constructieve. De enige manier om ons onbewuste te beïnvloeden is positieve gedachten te blijven herhalen in onze verbeelding, en ons van ons doel steeds bewuster te maken. Zo ontstaan in ons vijf krachten, die onweerstaanbaar leiden tot het geluk, op voorwaarde dat zij samen aanwezig zijn.

Onze eerste kracht is het geloof. Ik geloof dat ik al mijn diepste verlangens kan verwezenlijken, en alle nodige vaardigheden daartoe kan aanleren. Geloof is de zekerheid voor het bewijs werd geleverd. Het berust op het feit dat de hele mensengeschiedenis door, er steeds zaken zijn gebeurd die de stoutste verwachtingen overtroffen, en dat nog niemand, wanneer hij echt in zichzelf heeft geloofd, zijn eigen grenzen heeft bereikt. Als de anderen het kunnen, kan ik het ook. Eerst geloven en dan zien is de leuze waarmee
de grootste wonderen werden verricht. Er bestaat geen chance of tegenslag, en evenmin begaafdheid of spontane bekwaamheid. Iets kunnen, is altijd de vrucht geweest van steeds weer proberen en het telkenmale beter doen. Nooit meer zal ik zeggen: "Ik weet het niet" of "Ik kan het niet". Want als we zo denken dan is een ding zeker: we zullen het nooit weten en we zullen het nooit kunnen. Er is geen andere mogelijkheid.

Onze tweede kracht is de durf. We moeten de gewoonte hebben op een vooraf bepaald moment aan ons besluit te beginnen, ook al zijn we de eersten, en al lijken de risico's groter dan ooit tevoren. Voortdurend tracht ons onbewuste ons te overtuigen dat het nog veel te vroeg is, en dat we nog alle tijd hebben. Wij stellen de start uit, omdat we zogezegd nog niet over alle informatie beschikken.Nochtans is het onmogelijk alles vooraf te weten. Immers, we moeten voorbij de eerste bocht zijn, om de tweede bocht te kunnen zien. Durven beginnen is voor de helft geslaagd zijn, en kunnen kan alleen door proberen.

Onze derde kracht is het doorzettingsvermogen. Het doorzettingsvermogen is een gewoonte die gemakkelijk wordt aangeleerd, en die hierin bestaat dat wij onze eigen en vrijwillig gevormde beslissingen altijd tot het einde toe verwezenlijken. Ons doorzettingsvermogen is onze grootste kracht, en als we die beginnen te ondermijnen, brengen we onszelf de doodsteek toe. Als we vooraf niet zeker zijn dat een bepaalde
methode de goede is, dan moeten we in ons project evaluatiemomenten voorzien. Doch zolang zo'n evaluatiemoment niet is bereikt, mogen we nooit opgeven.

Onze vierde kracht is de constructieve zelfkritiek waarmee we onze mislukkingen analyseren. Mislukkingen zijn onvermijdelijk, maar nooit een bewijs van onvermogen of onbereikbaarheid. Ze zijn enerzijds de bevestiging van het feit dat we de moed hadden iets te proberen, en anderzijds een onschatbare bron aan inzicht, zelfkennis en zelfverbetering. Een mislukking is steeds een spoorslag in de goede richting. Analyseren
betekent net zolang onderzoeken tot wanneer we factoren vinden die binnen ons bereik liggen. Een mislukking is altijd onze fout, zolang we de oorzaak buiten ons situeren zijn we machteloos en verloren.

Onze vijfde kracht is kunnen genieten, kunnen opgaan in al het mooie dat wij hebben gekregen en dat wij zelf hebben gerealiseerd, zonder ons daarbij te ergeren aan onvolmaaktheden. Het geluk ligt niet in de volmaaktheid, maar in het besef ernaar te groeien. Dit geluksbesef is de energiebron voor de volgende grootse prestatie.

De vraag kan gesteld worden waarom ons onbewuste zo'n blok aan ons been is. Het antwoord is eenvoudig: het heeft spontaan de neiging meer rekening te houden met de gevolgen op korte termijn dan met de gevolgen op lange termijn, en voor elke mislukking een sussende verklaring te vinden. Zolang wij ons onbewuste niet hebben heropgevoed, zal het ons in de verkeerde richting blijven duwen.

Deze nieuwe ideeën gingen in het begin gepaard met een zeker scepticisme. Maar naarmate ik vorderingen maakte, begon ik mij te realiseren dat ook ik, net als anderen, het geluk kan bereiken waarvan ik droom. En meteen besefte ik dat dit scepticisme de laatste stuiptrekking was van mijn defensieve mentaliteit. Nu weet ik dat de sleutel tot het geluk constructief denken is.
Kris ROOSE, 1978
Bron: Dr Roose, Kris Roose, 1978, http://www.psychology-integration.eu/?download=08 - Constructief denken - de tekst.pdf

maandag 30 juli 2012

De stress in ons leven

Wat kan een mens hard zijn, zowel naar zichzelf als naar anderen.
En waarom eigenlijk? Hoort dit bij het leven?
Verdorie, het moet toch anders kunnen. Wie of wat zorgt ervoor dat we tegen elkaar onvriendelijk zijn om de stomste dingen!
Is dit nodig? Kunnen we niet op een andere manier samenleven zonder die verdomde stress? Is het stress die we onszelf aandoen, of is het onze maatschappij waar we in leven die verlangt van ons dat we een stressvol leven moeten hebben?
Veel vragen en hoe gaan we de antwoorden op deze vragen vinden!

Verdorie
Johan


vrijdag 25 mei 2012

Genees jezelf door te luisteren naar je eigen lichaam.

Ga gewoon op je rug op een matje liggen, ontspan je en start met het in gedachten te overlopen van je lichaam.
Je kan bijvoorbeeld starten met je voeten. Ga met je aandachten naar je tenen..., voel je die dan is dat goed, voel je die niet dan is het ook goed. Ga naar je wreven..., naar je voetzolen..., naar je hielen.... Ga nu met je aandacht naar je enkels..., je kuiten..., je knieën.... Neem gewoon waar wat er waar te nemen valt. Je hoeft niks te veranderen, alles is goed zoals het is. Ga verder naar je dijbenen..., je liesstreek..., je schaamstreek.... Als je iets waarneemt dan is dat goed, als je niks waarneemt dan ik dat ook goed. Voel je ergens pijn dan is dat niet erg. Blijf er gewoon even met je aandacht bij, zonder dit te veroordelen of je ertegen te willen verzetten. Het is niet erg om pijn te hebben, dit hoort bij het leven. Geef gewoon die plaats aandacht en ruimte. En je zal merken dat na een tijdje er dingen veranderen. Misschien voel je nu de pijn op een andere manier, of word ze misschien een beetje minder hevig. Ga met je aandacht verder naar je onderbuik..., je onderrug..., je maagstreek..., je borstkas..., je bovenrug.... Ga met je aandacht naar je schouders..., naar je bovenarmen..., naar je ellebogen.... Voel je polsen..., je handpalmen..., de rug van je handen..., je vingers.... Als je aandacht tijdens het overlopen van je lichaam naar ergens anders gaan, dan is dat niet erg. Ga gewoon telkens opnieuw terug naar je lichaam. Let een tijdje op je ademhaling zodanig dat je je aandacht terug opnieuw bij je lichaam kan brengen. Indien je merkt dat je lichaam een bepaalde houding wil aannemen dan verzet je er niet tegen maar je laat gewoon komen wat er is. Denk niet na of hetgeen je doet, de houding die je lichaam wenst aan te nemen, iets bijbrengt. Laat gewoon komen wat er is, indien er niets is dan is dat ook goed. Neem hiervoor voldoende tijd, je kan gerust een uur of langer blijven liggen om te luisteren naar je lichaam, en je lichaam te volgen indien het dit wenst.

Veel genezing en rust toegewenst.
Johan

woensdag 16 mei 2012

Ontwikkel een zelfbewust leven met de Mindfulness Bell app

Mindfulness met behulp van de Android/iOS app: Mindfulness Bell op je telefoon of tablet.
Ontwikkel een zelfbewustheid door de Mindfulness Bell meerdere malen per dag te laten klinken.
Op het moment dat je de bel hoort kan je even tot jezelf komen: je bewust worden van waar je mee bezig bent, aan wat je op dat moment denkt en wat je daarbij voelt.
Dit is volgens de zenleraar Thich Nhat Hanh een zeer effectieve manier om een mindful leven te ontwikkelen.

Mindfulness Bell
Je kan de bel laten tonen op moment dat ze overgaat.


Tips voor een Mindful leven op de blog In Balans met Onrust.

Johan

zondag 13 mei 2012

Schenk geen aandacht aan de fouten van een ander,

Schenk geen aandacht aan de fouten van een ander, aan de dingen die ze doen of juist verzaken om te doen.