donderdag 9 augustus 2012

CONSTRUCTIEF DENKEN

(De tekst van het) 
CONSTRUCTIEF DENKENDe tragiek van vele mensen ligt in het feit dat zij diep in zich over het vermogen 
beschikken gelukkig te worden, doch daar niet in slagen. Hun rendement ligt ontstellend laag, en mislukkingen, spanningen, en alle vormen van conflict en ontmoediging zijn daar het onontkoombaar gevolg van.

Nochtans kunnen wij allen slagen in dit leven, en de grootste prestaties en het diepste geluk bereiken. Het volstaat het geheim te ontdekken van die mensen die schitterend slaagden, en ons vervolgens hun  persoonlijkheidstrekken eigen te maken.

Als wij die gelukkige mensen bestuderen, dan zien wij dat zij de grootste rem op hun verwezenlijkingen weggenomen hebben, en vervangen door een krachtige motor. Die rem zowel als die motor zitten in ons onbewuste. Het onbewuste is het geheel van opvattingen en associaties die onze gedachten en ons gedrag voortdurend bepalen. Het is onze fundamentele mentaliteit die, wanneer zij defensief is, ons leven banaal houdt, en als zij constructief is, ons doet groeien naar de hoogste toppen.

De tragiek zit hierin dat de meeste mensen denken dat het onbewuste onbeïnvloedbaar is, zodat zij daar levenslang het slachtoffer van blijven, en na vele mislukkingen dan ook gaan denken dat het geluk voor hen onbereikbaar is.

Doch zij die het beu zijn op die manier te blijven sukkelen, beginnen met die defensieve mentaliteit om te zetten in een constructieve. De enige manier om ons onbewuste te beïnvloeden is positieve gedachten te blijven herhalen in onze verbeelding, en ons van ons doel steeds bewuster te maken. Zo ontstaan in ons vijf krachten, die onweerstaanbaar leiden tot het geluk, op voorwaarde dat zij samen aanwezig zijn.

Onze eerste kracht is het geloof. Ik geloof dat ik al mijn diepste verlangens kan verwezenlijken, en alle nodige vaardigheden daartoe kan aanleren. Geloof is de zekerheid voor het bewijs werd geleverd. Het berust op het feit dat de hele mensengeschiedenis door, er steeds zaken zijn gebeurd die de stoutste verwachtingen overtroffen, en dat nog niemand, wanneer hij echt in zichzelf heeft geloofd, zijn eigen grenzen heeft bereikt. Als de anderen het kunnen, kan ik het ook. Eerst geloven en dan zien is de leuze waarmee
de grootste wonderen werden verricht. Er bestaat geen chance of tegenslag, en evenmin begaafdheid of spontane bekwaamheid. Iets kunnen, is altijd de vrucht geweest van steeds weer proberen en het telkenmale beter doen. Nooit meer zal ik zeggen: "Ik weet het niet" of "Ik kan het niet". Want als we zo denken dan is een ding zeker: we zullen het nooit weten en we zullen het nooit kunnen. Er is geen andere mogelijkheid.

Onze tweede kracht is de durf. We moeten de gewoonte hebben op een vooraf bepaald moment aan ons besluit te beginnen, ook al zijn we de eersten, en al lijken de risico's groter dan ooit tevoren. Voortdurend tracht ons onbewuste ons te overtuigen dat het nog veel te vroeg is, en dat we nog alle tijd hebben. Wij stellen de start uit, omdat we zogezegd nog niet over alle informatie beschikken.Nochtans is het onmogelijk alles vooraf te weten. Immers, we moeten voorbij de eerste bocht zijn, om de tweede bocht te kunnen zien. Durven beginnen is voor de helft geslaagd zijn, en kunnen kan alleen door proberen.

Onze derde kracht is het doorzettingsvermogen. Het doorzettingsvermogen is een gewoonte die gemakkelijk wordt aangeleerd, en die hierin bestaat dat wij onze eigen en vrijwillig gevormde beslissingen altijd tot het einde toe verwezenlijken. Ons doorzettingsvermogen is onze grootste kracht, en als we die beginnen te ondermijnen, brengen we onszelf de doodsteek toe. Als we vooraf niet zeker zijn dat een bepaalde
methode de goede is, dan moeten we in ons project evaluatiemomenten voorzien. Doch zolang zo'n evaluatiemoment niet is bereikt, mogen we nooit opgeven.

Onze vierde kracht is de constructieve zelfkritiek waarmee we onze mislukkingen analyseren. Mislukkingen zijn onvermijdelijk, maar nooit een bewijs van onvermogen of onbereikbaarheid. Ze zijn enerzijds de bevestiging van het feit dat we de moed hadden iets te proberen, en anderzijds een onschatbare bron aan inzicht, zelfkennis en zelfverbetering. Een mislukking is steeds een spoorslag in de goede richting. Analyseren
betekent net zolang onderzoeken tot wanneer we factoren vinden die binnen ons bereik liggen. Een mislukking is altijd onze fout, zolang we de oorzaak buiten ons situeren zijn we machteloos en verloren.

Onze vijfde kracht is kunnen genieten, kunnen opgaan in al het mooie dat wij hebben gekregen en dat wij zelf hebben gerealiseerd, zonder ons daarbij te ergeren aan onvolmaaktheden. Het geluk ligt niet in de volmaaktheid, maar in het besef ernaar te groeien. Dit geluksbesef is de energiebron voor de volgende grootse prestatie.

De vraag kan gesteld worden waarom ons onbewuste zo'n blok aan ons been is. Het antwoord is eenvoudig: het heeft spontaan de neiging meer rekening te houden met de gevolgen op korte termijn dan met de gevolgen op lange termijn, en voor elke mislukking een sussende verklaring te vinden. Zolang wij ons onbewuste niet hebben heropgevoed, zal het ons in de verkeerde richting blijven duwen.

Deze nieuwe ideeën gingen in het begin gepaard met een zeker scepticisme. Maar naarmate ik vorderingen maakte, begon ik mij te realiseren dat ook ik, net als anderen, het geluk kan bereiken waarvan ik droom. En meteen besefte ik dat dit scepticisme de laatste stuiptrekking was van mijn defensieve mentaliteit. Nu weet ik dat de sleutel tot het geluk constructief denken is.
Kris ROOSE, 1978
Bron: Dr Roose, Kris Roose, 1978, http://www.psychology-integration.eu/?download=08 - Constructief denken - de tekst.pdf

maandag 30 juli 2012

De stress in ons leven

Wat kan een mens hard zijn, zowel naar zichzelf als naar anderen.
En waarom eigenlijk? Hoort dit bij het leven?
Verdorie, het moet toch anders kunnen. Wie of wat zorgt ervoor dat we tegen elkaar onvriendelijk zijn om de stomste dingen!
Is dit nodig? Kunnen we niet op een andere manier samenleven zonder die verdomde stress? Is het stress die we onszelf aandoen, of is het onze maatschappij waar we in leven die verlangt van ons dat we een stressvol leven moeten hebben?
Veel vragen en hoe gaan we de antwoorden op deze vragen vinden!

Verdorie
Johan


vrijdag 25 mei 2012

Genees jezelf door te luisteren naar je eigen lichaam.

Ga gewoon op je rug op een matje liggen, ontspan je en start met het in gedachten te overlopen van je lichaam.
Je kan bijvoorbeeld starten met je voeten. Ga met je aandachten naar je tenen..., voel je die dan is dat goed, voel je die niet dan is het ook goed. Ga naar je wreven..., naar je voetzolen..., naar je hielen.... Ga nu met je aandacht naar je enkels..., je kuiten..., je knieën.... Neem gewoon waar wat er waar te nemen valt. Je hoeft niks te veranderen, alles is goed zoals het is. Ga verder naar je dijbenen..., je liesstreek..., je schaamstreek.... Als je iets waarneemt dan is dat goed, als je niks waarneemt dan ik dat ook goed. Voel je ergens pijn dan is dat niet erg. Blijf er gewoon even met je aandacht bij, zonder dit te veroordelen of je ertegen te willen verzetten. Het is niet erg om pijn te hebben, dit hoort bij het leven. Geef gewoon die plaats aandacht en ruimte. En je zal merken dat na een tijdje er dingen veranderen. Misschien voel je nu de pijn op een andere manier, of word ze misschien een beetje minder hevig. Ga met je aandacht verder naar je onderbuik..., je onderrug..., je maagstreek..., je borstkas..., je bovenrug.... Ga met je aandacht naar je schouders..., naar je bovenarmen..., naar je ellebogen.... Voel je polsen..., je handpalmen..., de rug van je handen..., je vingers.... Als je aandacht tijdens het overlopen van je lichaam naar ergens anders gaan, dan is dat niet erg. Ga gewoon telkens opnieuw terug naar je lichaam. Let een tijdje op je ademhaling zodanig dat je je aandacht terug opnieuw bij je lichaam kan brengen. Indien je merkt dat je lichaam een bepaalde houding wil aannemen dan verzet je er niet tegen maar je laat gewoon komen wat er is. Denk niet na of hetgeen je doet, de houding die je lichaam wenst aan te nemen, iets bijbrengt. Laat gewoon komen wat er is, indien er niets is dan is dat ook goed. Neem hiervoor voldoende tijd, je kan gerust een uur of langer blijven liggen om te luisteren naar je lichaam, en je lichaam te volgen indien het dit wenst.

Veel genezing en rust toegewenst.
Johan

woensdag 16 mei 2012

Ontwikkel een zelfbewust leven met de Mindfulness Bell app

Mindfulness met behulp van de Android/iOS app: Mindfulness Bell op je telefoon of tablet.
Ontwikkel een zelfbewustheid door de Mindfulness Bell meerdere malen per dag te laten klinken.
Op het moment dat je de bel hoort kan je even tot jezelf komen: je bewust worden van waar je mee bezig bent, aan wat je op dat moment denkt en wat je daarbij voelt.
Dit is volgens de zenleraar Thich Nhat Hanh een zeer effectieve manier om een mindful leven te ontwikkelen.

Mindfulness Bell
Je kan de bel laten tonen op moment dat ze overgaat.


Tips voor een Mindful leven op de blog In Balans met Onrust.

Johan

zondag 13 mei 2012

Schenk geen aandacht aan de fouten van een ander,

Schenk geen aandacht aan de fouten van een ander, aan de dingen die ze doen of juist verzaken om te doen.

woensdag 4 april 2012

Diepgaande massage zonder fysieke druk te gebruiken

Als ik mijn handen op mijn aangezicht leg en ik beweeg mijn handen een tijdje naar boven en naar onder, dan ervaar ik na een tijd alsof mijn gezichtshuid als een slappe vod over mijn skelet beweegt. Indien ik dit bij mijn vrouw doe, dan krijgt ze een gelijkaardige ervaring.
Toen ik aan een vriendin (masseuse) vroeg of ze dit ook al ervaren had, moest ze ontkennen. Ze vertelde wel dat sommige masseurs met een zeer lichte aanraking en zeer kleine bewegingen een diepgaande massage ervaring kunnen teweegbrengen.

Dit ben ik dan ook gaan uitproberen bij mezelf door gewoon zeer zacht op mijn bovenbeen cirkelbewegingen te maken. En het klopt dat na een tijd dit zeer diep doordringt. Ik gebruikte wel grote bewegingen.
Ik heb vorige week mijn vrouw haar schouders op die manier gemasseerd is ze vertelde me dat het wel een speciale ervaring was.

maandag 13 februari 2012

Free Reiki Healing Photo

Stel de "Free Reiki Healing Photo" in als bureaublad achtergrond en je ontvangt de helende kracht van Reiki terwijl je achter je PC zit.

http://www.feelgoodgirl.com/reikiphoto


zondag 12 februari 2012

Op zoek naar mijn nieuwe ik


Buiten de blog "luisternaarjezelf.blogspot.com" heb ik tegelijkertijd ook een blog gemaakt "jopeke.blogspot.com". Op de laatst genoemde blog gaat het over de meer technische kant van mezelf, nml het bekijken van de mogelijkheden van hedendaagse multimedia apparaten.
Een goede vriend van me, maakte de opmerking waarom niet alles gewoon in 1 blog plaatsen gezien de verzameling van intersesses, eigenschappen enzovoort van mezelf.
Zie hier mijn antwoord over deze denkpiste:

Ik weet nog niet in welke richting ik verder uitga met massages of meditatie. Momenteel heb ik gewoon de drang (mssn foute woordkeuze) om mensen te masseren, waarbij ik eigenlijk aandacht schenk aan een persoon en meer specifiek dat gedeelte waar er aandacht nodig is. Maar het is wel zo dat ik mensen wil helpen op dat vlak. En hierbij ga ik proberen dit verder uit te breiden en heb ik voor mezelf uitgemaakt dat ik het technische stukje niet ga samenvoegen met het stukje persoonlijke ontwikkeling, aangezien het doelpubliek toch wel verschillend is (maar dit hoeft niet altijd zo te zijn natuurlijk).
Mijn idee is om een homepagina te maken rond dit gedeelte in mijn leven. En het maken van mijn blogje 'luisternaarjezelf' was hierbij een eerste aanzet.
Het is niet zo vanzelfsprekend om dit te doen, aangezien het over persoonlijke zaken gaat, waar ik in het verleden met niemand over sprak. Maar ik voel nu wel de noodzaak om dit te doen. Het is nu bijna 3 jaar geleden dat ik gestart ben met het op zoek gaan naar wat het leven zo moeilijk maakt voor mij. En momenteel heb ik het gevoel dat dit veel duidelijker is geworden en begin ik  een beter zicht te krijgen over wat ik met mijn leven wil aanvangen. En momenteel is het geven van massages 1 van de zaken die ik wens te integreren in mijn leven.
 
Johan
 

woensdag 8 februari 2012

Luister naar jezelf

zodat je kan ontdekken wie je bent.
Je lichaam verteld je waar je nood aan hebt, dus reageer indien je merkt indien je lichaam je verteld dat er iets fout is.
Ga opzoek naar je sterktes en zwaktes en gebruik dat om jezelf te ontplooien op een manier die volledig in overeenstemming is met je eigen lichaam en geest.

Het leven is een tocht met hoogtes en laagtes waar je als persoon kan kiezen welke richting je uitgaat.

Veel ontspannende momenten gewenst.
Johan

donderdag 2 februari 2012

Is het nu massagetherapeut of lichaamsfluisteraar?

Sinds kort heb ik een aantal massages gegeven aan enkele mensen die ik ken.
Ik ben de laatste 2 jaar aan het zoeken wat het beste bij mij past, maar ik kon niet zeggen naar wat ik juist op zoek was. Ik heb sinds mijn ontslag in een bedrijf waar ik 15 jaar gewerkt had al meerdere cursussen gevolgd. Maar het was voor mij niet duidelijk welke richting ik uitging en hoe ik met mezelf verder moest.
Mijn eerste cursus was een ééndagscursus handreflexologie. De reden waarom ik die heb gevolgd is omdat ik door het jarenlange werken met een computer, zowel in mijn vrijetijd als voor het werk, chronische pijn heb gekregen in beide handen. Deze pijn was een beweegreden om niet alleen te zoeken naar mogelijke manieren om dit probleem op te lossen, maar ook om te zien wat de reden hiervan zou kunnen zijn.
Tijdens de cursus handreflexologie merkte ik bij mezelf, dat indien iemand mij behandelde, dat ik dit in mijn lichaam gewaar werd. Ook de handreflexologe merkte op dat ik heel goed iemand kon aanvoelen. Dit is me steeds bijgebleven, maar ik wist niet wat ik met zo een opmerking moest aanvangen.
Sindsdien heb ik verschillende cursussen gevolgd op zoek naar zaken die me konden helpen om niet alleen de problemen met mijn handen op te lossen, maar ook om mezelf beter te leren kennen en te ontdekken wat de reden was waarom ik het leven niet altijd zag zitten. Deze negatieve gedachten konden me niet verderhelpen, dus ben ik hulp gaan zoeken bij een psycholoog. Ik heb 1 jaar ongeveer maandelijks op visite geweest, maar ik had niet het gevoel dat dit me er volledig bovenop kon helpen.
Buiten de psychologische problemen ben ik ook verder op zoek gegaan naar cursussen die mijn pijn (of last) konden verlichten. Ik ben bij Ariadne van de CM terecht gekomen. Hier heb ik me ingeschreven in een cursus Qi-gong. Ik begon meer en meer de energetische effect van qi-gong te ervaren, maar het was blijkbaar niet voldoende want na de cursus heb ik het niet meer beoefend.
Daarna heb ik me ingeschreven voor een curus Eutonie voor beginners. Hierbij leerde ik te luisteren naar mijn eigen lichaam. Ik voelde dat deze cursus me iets bijbracht, maar blijkbaar zijn vijf weken van 3 uur en een half per week toch niet voldoende. Ik heb me direct na het aflopen van deze cursus me ingeschreven in de cursus Eutonie voor gevorderden.
....(zie vervolg blog)

Enkele gedachten die in me opkomen

Word wie je bent.
Respect voor je eigen lichaam.
Ontdoe je van oude conditioneringen die je niet meer nodig hebt.
Luister naar je eigen lichaam.
Verzorg jezelf.
Doe wat jezelf wil en niet wat anderen willen dat jij doet.
Kom tot rust in jezelf.
Heb respect voor jezelf zoals voor je medemens.
Kom tot jezelf.